ჩვენ შესახებ

კომპანია „VALLKO GROUP“ წარმოადგენს მულტიბრენდულ და მულტისერვისულ კომპანიების გაერთიანებას, რომლებიც სახელმწიფო ორგანიზაციებს, კორპორატიულ კლიენტებს და საცალო მომხმარებლებს სთავაზობენ სატვირთო-სამშენებლო, სასოფლო-სამეურნეო და სპეც-ტექნიკას ფართო ასორტიმენტს, ახდენენ სახელმწიფო ორგანიზაცეების, სამრეწველო ობიექტების და საყოფაცხოვრებო შენობა-ნაგებობების აღჭურვას გათბობა-გაგრილების და სავინტილაციო სისტემებით. „VALLKO GROUP“-ში შემავალი კომპანიები ახორციელებენ სხავადასხვა სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტების შესრულებას (სპეციალური აპარატურის შემოტანა, მონატაჟი და ტრენინგი). ასევე კომპანია სპეციალური დაკვეთების შესაბამისად ახორციელებს დიზელ-გენერატორების, ტუმბოების, გათბობა-გაგრილების აგრეგატების, უსაფრთხოებისა და UPS სისტემების მიწოდება-მონტაჟს საქართველოში, რის შემდეგაც კომპანიები სპეციალურად სერთიფიცირებული სპეციალისტების მეშვეობით ახორციელებს სათანადო ტრენინგებისა და სწავლების უზრუნველყოფას.


„VALLKO GROUP“- ში შემავალი კომპანიები მუდმივად ზრუნავენ ცოდნაზე დაფუძნებული სერვისების განვითარებასა და დახვეწას. კომპანიების თანამშრომლები მუდმივად ორიენტირებულნი არიან ქვეყანაში შემოტანონ და დანერგონ თანამედროვე ტექნიკის ბოლო მიღწევები და სიახლეები. კომპანიის წარმომადგენლები რეგულარულად სწავლობენ მსოფლიოს ბაზარზე არსებული მწარმოებლებისა და მათი პროდუქციის სიახლეებს, რეგულარულად ესწრებიან ტექნიკის სხვადასხვა ინდუსტრიაში გამართულ მსოფლიო დონის გამოფენებსა და ღონისძიებებს.


„VALLKO GROUP“-ი აერთიანებს შემდეგ იურიდიულ პირებს:
1) LTD “VALLKO MOTORS & MACHINERY SOLUTION”
2) LTD “VALLKO SYSTEMS”
3) LTD “VALLKO LOGISTICS”
4) LTD “VALLKO CONSTRUCTION”